چک

چک

چک جزو اسناد عادی تجاری لازم الاجراست که در دست داشتن آن دلالت بر وجود دین و بدهی می باشد. طبق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری جز 3 استثناء مصرحه، تحت هر شرایطی قابل وصول می باشد. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات بدین شرح می باشد :1)شرایط شکلی سند 2) جعل : امضاکننده سند تجاری می تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او امضاء ننموده است .که بار اثبات این ادعا مطابق قاعده فقهی((البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)) برعهده ی مدعی است . 3) عدم اهلیت و عدم اختیار امضاء کننده سند تجاری ، لذا چنانچه هریک از سه استثنا حاکم گردد مانع پرداخت و وصول چک می گردد .

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک
٠٩١٢٧٢٩۶٨٨١
٢٢٩١۴٠٧۶
٨٨۵١٧٠٣١
٨٨۵١٧٠٣٢

About the author

مؤسسه حقوقی رواق عدالت administrator

Leave a Reply

Solve : *
21 + 16 =